Change background image
OAPA Forum- Cộng Đồng nhân sự Việt


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on Tue Sep 28, 2010 8:35 am


1.Khái niệm
Văn bản Quy phạm pháp luật là những văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục trình tự luật định trong đó có các quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Văn bản hành chính cá biệt:quyết định hành chính thành văn mang tính áp dụng pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành để thực hiện nhiệm vụ quản lý thể hiện một nội dung cá biệt được áp dụng đối với một hoặc một nhóm đối tượng cụ thể
2.Nội dung
Văn bản quy phạm pháp luật đưa ra các quy tắc xử sự chung
Văn bản cá biệt đưa ra các quy tắc xử sự riêng

3.Thẩm quyền
Văn bản Quy phạm pháp luật:theo quy định chỉ một số cơ quan nhà nước mới có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản hành chính cá biệt:Về nguyên tắc, tất cả mọi cơ quan đều có thể ban hành văn bản cá biệt để điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền
4.Đối tượng áp dụng
Văn bản Quy phạm pháp luật:Toàn xã hội hoặc 1 bộ phận xã hội, trong phạm vi toàn quốc hay từng địa phương
Văn bản hành chính cá biệt:Một cá nhân hoặc một nhóm cụ thể, trong phạm vi không gian và thời gian nhất định
5.Hiệu lực thời gian
Văn bản Quy phạm pháp luật:Nhiều lần
Văn bản hành chính cá biệt:Một lần hay trong phạm vi nội bộ một cơ quan, tổ chức
6.Thẩm quyền, hình thức, thủ tục, trình tự ban hành
Văn bản Quy phạm pháp luật: Chặt chẽ do luật định
Văn bản hành chính cá biệt:Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thủ tục đơn giản hơn
7.Số và ký hiệu
Văn bản Quy phạm pháp luật:Có năm ban hành ở số và ký hiệu
Văn bản hành chính cá biệt:Không ghi năm ban hành ở số và ký hiệu
8.Tên gọi
Văn bản Quy phạm pháp luậtLuât, Pháp lệnh, Lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư
Văn bản hành chính cá biệt:Lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị
View user profile http://www.www.tochucnhansu2.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Trả lời nhanh
on Mon Nov 15, 2010 8:51 am


Câu 2: So sánh văn bản quy phạm và văn bản hành chính thông thường
Văn bản quy phạm pháp luật.
Văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẫm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử sự chung, được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội. Theo luật BHVB quy phạm pháp luật năm 2008, thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm:
1. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
2. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
3. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
4. Nghị định của Chính phủ.
5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
6. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
7. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
8. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
9. Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
10. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.
11. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
12. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
Lưu ý: Các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTV Quốc hội, TAND tối cao, VKSND tối cao không thuộc hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nước.
Văn bản hành chính thông thường là những văn bản mang tín thông tin điều hành nhằm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc dùng để giải quyết các công việc cụ thể, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc trong cơ quan, tổ chức.
Hệ thống này rất đa dạng và phức tạp bao gồm 2 loại chính:
- Văn bản không có tên loại: Công văn
- Văn bản có tên loại: thông báo, báo cáo, biên bản, tờ trình, đề án, chương trình, kế hoạch, hợp đồng, các loại giấy (giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy nghĩ phép, giấy ủy nhiệm,…) các loại phiếu (phiếu gửi, phiếu báo,phiếu trình…)

* Sự Khác nhau giữa hai loại văn bản trên:
- Về khái niệm :
+ Văn bản Quy phạm pháp luật là những văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục trình tự luật định trong đó có các quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
+ Văn bản hành chính thông thường là những văn bản mang tín thông tin điều hành nhằm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc dùng để giải quyết các công việc cụ thể, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc trong cơ quan, tổ chức.
- Về nội dung:
+ Văn bản quy phạm pháp luật đưa ra các quy tắc xử sự chung quy chuẩn cho cả xã hội áp dụng
+ Văn bản hành chính thông thường đưa ra các quy tắc xử sự riêng trong từng cơ quan, tổ chức
- Về thẩm quyền :
+ Văn bản Quy phạm pháp luật: theo quy định chỉ một số cơ quan nhà nước mới có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
+ Văn bản hành chính thông thường : Về nguyên tắc, tất cả mọi cơ quan đều có thể ban hành văn bản hành chính thông thường để điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền
- Về vai trò:
+ Văn bản quy phạm pháp luật không chỉ đích danh một sự việc cụ thể mà chỉ dự liệu trước những điều kiện, hoàn cảnh xảy ra; khi đó con người tham gia các quan hệ xã hội mà văn bản điều chỉnh phải tuân theo quy tắc xử sự nhất định.
+Vai trò của văn bản hành chính thông thường : Chủ yếu là cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn cụ thể các chủ trương, chính sách của nhà nước. Hỗ trợ cho quá trình quản lý hành chính nhà nước và thông tin pháp luật.
-.Hiệu lực thời gian:
Văn bản Quy phạm pháp luật: Nhiều lần
Văn bản hành chính thông thường: Một lần hay trong phạm vi nội bộ một cơ quan, tổ chức
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà chicken
Trả lời nhanh
on Mon Nov 15, 2010 8:52 am


ko biết có đứng ko nữa.bài giữa kì bạn mình làm đó. cả nhà xem thế nào đóng góp ý kiến nha
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà chicken
Trả lời nhanh
on Mon Nov 15, 2010 9:05 am


chưa chính xac một chút thôi ah! vẫn qua mà! hehe
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà napa_namy
Trả lời nhanh
on Mon Nov 15, 2010 11:13 am


cũng được đấy.cám ơn bạn nhiều nha
View user profile http://www.www.tochucnhansu2.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Trả lời nhanh
on Mon Nov 15, 2010 10:05 pm


a nghe noi mấy môn đều thi đề đóng hết đấy các bác ah


View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà yoeng_ung
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum

    • Free forum | © PunBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Free forum